نوشته‌ها

اردوی مطالعاتی - دبیرستان سلام فرمانیه

اردوی مطالعاتی آبان ماه دبیرستان سلام فرمانیه

آغاز اردوی علمی دانش آموزان دبیرستان سلام فرمانیه در مدرسه، آبان ماه ۹۷

دبیرستان سلام فرمانیه

اردوی مطالعاتی اردیبهشت ماه پایه چهارم در اردوگاه ابوذر

آغاز اردوی علمی دانش آموزان سال چهارم در اردوگاه ابوذر ۹۷/۲/۱۵