نوشته‌ها

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-99

تماشای فوتبال، دبیرستان سلام فرمانیه

لذت تماشای گروهی بازی پرسپولیس _ کاشیما در دبیرستان سلام فرمانیه

انتخابات شورای دانش آموزی - دبیرستان سلام فرمانیه

انتخابات شورای دانش آموزی پایه دهم