نوشته‌ها

شروع کلاس های واحد پژوهش پنج شنبه مورخ ۹۹/۷/۳

معرفی دوره های پژوهشی دبیرستان سلام فرمانیه

آشنایی با کلاس المپیاد شیمی

معرفی رشته های المپیادی و پژوهشی

ربات امداد گر فضای مشترک - دبیرستان سلام فرمانیه

معرفی رشته های المپیادی و ربوکاپی