نوشته‌ها

اربعین - سلام فرمانیه

مراسم اربعین در دبیرستان سلام فرمانیه سال تحصیلی 99-98

اربعین - دبیرستان سلام فرمانیه

مراسم اربعین در دبیرستان سلام فرمانیه

زیارت عاشورا - دبیرستان سلام فرمانیه

مراسم پرفیض زیارت عاشورا در دبیرستان سلام فرمانیه

محرم که می آید ، بیرق های سیاه نشان ماتم مدینه و آل محمد دارد،