نوشته‌ها

بوی ماه مهر

بوی ماه مهر - سلام فرمانیه

همشاگردی سلام

مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید