نوشته‌ها

پانزده خرداد مبدأ نهضت اسلامی ایران

درود بر عاشورا، درود بر پانزده خرداد و بیست و دوم بهمن درود بر ایام اللّه و بر ملت شریف و ارزشمند ایران